Szkoła Podstawowa im. generała Stanislawa Hallera w Polance Hallera
Strona główna
Regulamin konkursu Konkurs Omnibus

Konkurs

Regulamin konkursu

 

 

 

DYREKTOR ORAZ GRONO PEDAGOGICZNE

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. GEN. STANISŁAWA HALLERA

 

W POLANCE HALLERA

 

 

ZAPRASZAJĄ

 

 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU

 

W IX EDYCJI KONKURSU

 

 OSZCZĘDNOŚCIĄ I PRACĄ LUDZIE SIĘ BOGACĄ

 

pod hasłem

 

„Jest powiastka między ludem: wszystko trzeba zdobyć trudem”

 

 

    Cele konkursu:

1.  Propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat różnych sposobów oszczędzania i wynikających z tego korzyści.

2.  Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci oraz ich inwencji twórczej.

3.  Zapoznanie z historią i działalnością Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

4.  Pogłębianie wiedzy o produktach Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i ciekawych sposobach lokowania oszczędności.

5.  Kształtowanie postaw proekologicznych.


Temat IX edycji konkursu:

„Jest powiastka między ludem: wszystko trzeba zdobyć trudem

 

Regulamin

1.   Konkurs odbywa się pod patronatem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jaworzno”.

2.   Konkurs ma dwie formy:

·           plastyczną dla uczniów klas 0 – 3

·           konkurs Omnibus SKOK „Jaworzno” – test wiedzy – dla uczniów klas IV -VI

3.   Prace plastyczne oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

·           klasy 0

·           klasy 1-3

4.   Prace plastyczne:

Format prac: A3 dla wszystkich kategorii wiekowych

Technika wykonania dowolna (mile widziane nowatorskie techniki)

Maksymalnie 8 prac plastycznych nadesłanych przez jedną szkołę.

5.   Prace winny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy, klasa, adres szkoły.

6.   Kryteria oceny prac:

·      zgodność pracy z tematem konkursu

·      samodzielność wykonania

·      estetyka wykonania

·      walory artystyczne

7.   Termin nadsyłania prac upływa z dniem 7.03.2011 r.

8.   Rozstrzygnięcie konkursu - 10.03.2010 r.
O wynikach szkoły zostaną powiadomione telefonicznie 11.03.2011 r.

9.   Uczestników do konkursu wiedzowego Omnibus należy zgłosić telefonicznie
do 7.03.2011 roku (maksymalnie dwie osoby ze szkoły).

10.Test wiedzy odbędzie się 15.03.2011 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej
w Polance Hallera.

11.Wręczenie nagród we wszystkich kategoriach konkursu – 15.03.2011 r. /wtorek/ o godz. 11.30 w OSP w Polance Hallera.

12.W sprawach organizacyjnych dotyczących konkursu informacji udzielają:
 p. Krystyna Słonina, p. Elżbieta Tokarz, (tel./fax 12-275-71-91).

13.Nie przewidujemy zwrotu nadesłanych prac. Będą one wyeksponowane w szkole
i w siedzibie SKOK-u.

14.Prace prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Hallera

w Polance Hallera

32-052 Radziszów

tel./fax 012-275-71-91