Szkoła Podstawowa im. generała Stanislawa Hallera w Polance Hallera
Strona główna
Profil szkoły | Historia | Nauczyciele |

Profil szkoły

                                        Wizja Szkoły  

 

Wychowujemy młodego człowieka w poczuciu odpowiedzialności:

miłości do Ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i współuczestnictwa w życiu społecznym środowiska lokalnego.

 

 

                                             Misja

 

Szkoła Podstawowa im. Generała Stanisława Hallera to szkoła:

 

Ø     Rozwijająca poczucie odpowiedzialności i miłości do Malej i Wielkiej Ojczyzny, szacunku do polskiego dziedzictwa narodowego.

 

Ø     Kultywująca wartości patriotyczne uosabiane przez patrona szkoły.

 

Ø     Promująca dziedzictwo kulturowe regionu.

 

Ø     Kształtująca postawę tolerancji, w duchu szacunku dla drugiego człowieka oraz wyrabiająca właściwe nawyki i zachowania wychowanków.

 

Ø     Kształtująca umiejętności umożliwiające dalszy rozwój wychowanków.